โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

   วันที่14กันยายน 2563 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.นาข่า  ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา

119177627 326648785249415 1317115818087521005 n 1

DSCF1856

DSCF1892

DSCF1920

DSCF1940

DSCF1961